Return to Article Details O’ZBEKISTON IQTISODIY VA IJTIMOIY GEOGRAFIYASI DARSLARIDA O’QUVCHILARDA MUSTAQIL FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH Download Download PDF