O’ZBEKISTON IQTISODIY VA IJTIMOIY GEOGRAFIYASI DARSLARIDA O’QUVCHILARDA MUSTAQIL FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH

Authors

  • A. Isaev
  • A. Arabboyev

Keywords:

Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya, inson geografiyasi, klasterli usul, diagrammali topshiriq, “Muammoli vaziyat”

Abstract

Ushbu maqola O’zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi fani va uning o’qitish mobaynida o’quvchi-yoshlarda  mustaqil fikrlashga o’rgatishda muammoli ta’limdan foydalanish usuli ko’rib chiqilgan.

Downloads

Published

2021-12-29