MAKTAB CHIZMACHILK KURSINI O’QITISHDA GRAFIK SAVODXONLIKNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI

Authors

  • Z.E. Mirzaliyev
  • Sh.Z. Eraliyeva
  • M.A. Mirraхimova

Abstract

Ilmiy texnika taraqqiyoti insoniyat faoliyatining hamma soxalarida o’sib kelayotgan yosh avlodni oldiga  idrok qilish, ma’lumotlarni qabul qilib ularni qayta ishlab, grafikaviy vositalar bilan o’zlashtirish qobiliyatiga ega bo’lish borasida mas’ulyatli va kechiktirib bo’lmaydigan talablar qo’yilmoqda. Shuning uchun ham o’quvchilardagi asosiy grafik bilimlar va malakalarning shakllanish samaradorligini o’rganish g’oyat muxim masalalardan biridir.

Ma’lumki, umumiy ta’lim maktablarida mehnat va politexnika ta’limini to’la-to’kis  amalga  oshirish, o’quvchilarni grafik savodxonligini yuksaltirish shuning uchun zarurki, ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida insonning predmet va ob’ektlarning real hususiyatlariga ko’ra abstraksiyalashning xar hil darajadagi grafikadagi modellar bilan ish ko’rish qobiliyatiga bo’lgan talablar kun sayin o’sib bormoqda.

Downloads

Published

2021-11-11