BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING METODIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH TEXNALOGIYALARI

Authors

  • M.O‘. Tosheva

Abstract

Ushbu maqolada ta’lim jarayoniga yondashuv asosan bilim, ko‘nikma va malakalar majmuasini shakllantirishga qaratilganligi ko’rsatilgan. Ta’lim metodlari avvalo pedagog ongida qaysidir bir yo‘nalishdagi faoliyatning umumlashgan loyihasi tarzida namoyon bo‘ladi. Hamda bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik kompetentligini rivojlantirish ham murakkab pedagogik tizim ekanligi ta’kidlangan.

Downloads

Published

2021-11-11