ГРАММАТИКАЛИЗАЦИЯ ЖАРАЁНИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

Authors

  • Г.М. Каримова

Abstract

Аннотация: мақолада грамматикализация жараёни ва унинг босқичлари масаласига алоҳида эътибор қаратилган.  Мазкур жараённинг уч босқичда намоён бўлиши таъкидланиб, у билан боғлиқ ҳолда тилда рўй берадиган ўзгаришлар натижаси кўрсатиб ўтилган. Ҳар бир босқичга хос хусусиятлар бирма-бир саналган. Грамматикализация тил тараққиётининг тарихий ҳодисаси эканлиги,  унинг бир зумда содир бўладиган жараён эмаслиги очиб берилган. Тадқиқ этилаётган ҳодиса босқичларини муайян бир сўз мисолида ҳам текшириш мумкинлиги, бу жараён  тил тараққиёти билан чамбарчас боғлиқлиги учун мустақил луғавий бирликларнинг ёрдамчи сўз ва қўшимчаларга ўтиш ҳодисаси ҳам фаол ёки пассив шаклда намоён бўлавериши ҳақидаги муҳим хулосага келинган.

Downloads

Published

2021-11-01