XEYLITLAR: UMUMIY DIAGNOSTIKA MASALALARI

Authors

  • S.X. Abduvaliyeva

Keywords:

xeylitlar, qizil labial chegara kasalliklari, og'iz shilliq qavati, diagnostikà

Abstract

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda shilliq qavatning yallig'lanish kasalliklarini
tashxislash va davolash muammosi og'iz bo'shlig'i shilliq qavati(SOPR) va qizil lablar
chegarasi (KKG) dolzarb bo'lib qolmoqda. So'nggi uch o'n yillikda kasallik patogenezini
tushunishda sezilarli yutuqlarga erishildi. Muhimlarni o'rganish natijalarigenetik,
immunologik va ekologik ta'sirlar bilan bog'liq xeylit qo'zg'atuvchilarini yangi davolash
usullarini ishlab chiqish uchun yangi asos hisoblanadi. Ushbu maqolada lablarning birlamchi
yallig'lanish kasalliklari va ularning sabablari bo'yicha manbalar keltirilgan va erta
tashxis qo'yish usullari haqida ma'lumot berilgan

Downloads

Published

2024-01-31