LOGISTIKA TERMINLARINING TARJIMASIDAGI QIYINCHILIKLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI

Authors

  • A. Bozorbekov

Keywords:

Transport, logistika, terminologiya, tizim, o'ziga xos, ma'no,tizim, soha.

Abstract

Mazkur maqolada so'z logistika terminlarining tarjimasidagi qiyinchilar
xaqida boradi. Logistika sohasi terminlari asosan, boshqa sohalardan olingan birliklar
bo'lib, ular o'ziga xos ma'noga ega bo'ladi. Mazkur terminlarni tarjima qilishda terminlar
tizimi chegaralarini aniqlash, ushbu sohadagi tushunchalarni tasniflash asosida amalga
oshiriladi va lug'atning tematik ko'lamini aniqlash va terminlar tanlashning muhim sharti
hisoblanadi, shunga ko'ra, terminlarning boshqa sohalarga tegishli tasodifiy variantlari
uning tarkibidan chiqarib tashlanadi.

Downloads

Published

2023-04-25