OLAMNING LISONIY MANZARASI MUAMMOSINING NAZARIY TADQIQI

Authors

  • D.A. Pirnazarova

Keywords:

Zamonaviy lingvistika, olam manzarasi, lison, idrok, fikr, konseptuallashtirish, universallik.

Abstract

Ushbu maqolada olamning lisoniy manzarasiga oid nazariy fikrlar
shuningdek, zamonaviy tilshunoslikda mavzuga doir tadqiqotlar xususida ilmiy tahlillar
qayd etilgan.

Downloads

Published

2023-03-02