LINGVISTIK EKSPERTIZADA HUDUDIY BIRLIKLAR VA OMMANI MANIPULYATSIYA QILISHGA DOIR TERMINLAR TAHLILI

Authors

  • D.A. To'rayeva

Keywords:

muallifshunoslik ekspertizasi, lingvistik ekspertiza, anonim yozishma, ijtimoiy tarmoq, daliliy korpus, hududiy korpus.

Abstract

Ushbu maqolada ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalayotgan anonim
yozishmalar, ularning lingvistik tahlili haqida so'z boradi. Shevaga oid birliklarning korpusini
yaratish va buning muallifshunoslik va lingvistik ekspertizadagi roli haqida fikr yuritiladi.

Downloads

Published

2022-09-20