O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA XALQARO TIJORAT ARBITRAJLARINING O'RNI VA ROLI

Authors

  • Sh.A. Axunov

Abstract

Ushbu tadqiqot ishida xalqaro tijorat ajbitrajlarining umumiy tushunchasi,
huquqdagi o'rni, O'zbekiston Respublikasida va xalqaro huquqda qo'llanilish masalalari
yoritib berishga harakat qilingan. Shu bilan birgalikda, qonunchilik hujjatlariga ham
to'xtalib o'tilgan.

Downloads

Published

2022-09-16