O'ZBEK XALQ ERTAKLARI VA ULARDA "EZGULIK" KONSEPTI

Authors

  • S.O'. Shermamatova

Abstract

Maqolada ertaklarning paydo bo'lishi, ularning mazmun mohiyati haqida
ma'lumotlar berilgan. Shuningdek ushbu maqolada o'zbek xaq ertaklari namunalari haqida
so'z yuritilib, ulardagi ezgulik konsepti tahlil qilingan.

Downloads

Published

2022-02-14